gallery/中新logo衣服檔佶色去背圖
中新生命禮儀二十四小時諮詢專線:專案經理嚴世慶(小程):0989-336-313 免付費專線:0800-024-882

讓摯愛的親人以最尊嚴的方式向世界告別~

 

                              回歸生命最初的寧靜...

        

gallery/2019.12.28懷悌廳 (5)
gallery/img_3724

★中新多元服務項目★

 ★生前規劃諮詢★

★精緻喪禮企劃★

★各項喪葬禮儀相關項目★

★塔位福地仲介、遷葬、撿骨★

★關懷弱勢免費專案★

gallery/47576733_729953410715594_269562472598339584_n