gallery/中新logo衣服檔佶色去背圖
中新生命禮儀二十四小時諮詢專線:專案經理嚴世慶(小程):0989-336-313 免付費專線:0800-024-882

讓摯愛的親人以最尊嚴的方式向世界告別~

 

                                 回歸生命最初的寧靜...

        

gallery/s__3817492
gallery/fb_img_1502453781802
gallery/s__11436046
gallery/22814296_510514322642086_5683996704300401047_n

中新多元服務項目

gallery/s__3817491

 ~生前規劃諮詢~

~精緻喪禮企劃~

~各項喪葬禮儀相關項目~

~塔位福地仲介、遷葬、撿骨~

~關懷弱勢免費專案~